มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | Electric Motor

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม มอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานของมอเตอร์นั้นๆ มอเตอร์ไฟฟ้ามีทั้ง มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

สำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควรเลือกแบบ 3 เฟส (380 V./ 660 V.) ความเร็วรอบคงที่เนื่องจากความเร็วรอบขึ้นอยู่กับความถี่ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มีราคาถูก โครงสร้างไม่ซับซ้อน สะดวกในการบำรุงรักษา

C.E.M. PATANAKARN จำหน่ายและบริการติดตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า SUNTECH , มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi, มอเตอร์ไฟฟ้า ABB , มอเตอร์ไฟฟ้า Toshiba มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 สาย มอเตอร์ไฟฟ้ากันระเบิด