ชิลเลอร์ Chiller

รับผลิตออกแบบเครื่องชิลเลอร์ตามความต้องการของลูกค้าและตามความเหมาะสมกับงานของลูกค้า   ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ทุกระบบทั้งแบบ AIR COOL และ WATER COOL ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความและคอนโทรลความชื้นระบบควบคุมความชื้น พร้อมทั้ง รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา เครื่องชิลเลอร์ Chiller เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำความเย็น ทุกประเภททุกยี่ห้อ Chiller System, Absorption Chiller, Chiller Plant ชนิด แอมโมเนียและสารทำความเย็นทุกประเภท ติดตั้งแอร์ ระบบปรับอากาศ ระบบชิลเลอร์ ทุกประเภทงาน ทุกยี่ห้อ

Air Cooled Chiller

Air Cooled Chiller

Air Cooled Chiller

เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศคือเครื่องทำน้ำเย็นที่อาศัยการระบายความร้อนด้วยอากาศ ลักษณะของงานที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบนี้จะเป็นลักษณะของงานที่มีความต้องการความเย็นไม่มากนัก ซึ่งต้องการความสะดวกในการติดตั้ง และต้องการลดภาระการดูแลรักษา หรือจะใช้ในโครงการที่ขาดน้ำ หรือไม่มีน้ำที่มีคุณภาพพอจะมาใช้ระบายความร้อนของเครื่องได้

Water Cooled Chiller 

Water Cooled Chiller

Water Cooled Chiller

เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ  เพื่อนำไปใช้ในการรับความ ร้อนจากบริเวณปรับอากาศ โดยที่น้ำเย็นจะรับความร้อนจากอากาศผ่าน FCU หรือ AHU การระบายความร้อนของสารทำความเย็นใน Condenser มีทั้งการระบายความร้อนด้วย อากาศ และระบายความร้อนด้วยน้ำ ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและมีวิธีการทำความเย็น ใน หลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำความเย็น

Absorption Chiller

Absorption Chiller

Absorption Chiller

เครื่องทำความเย็น ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำประเภทหนึ่ง เป็นระบบทําความเย็นแบบดูดซึม ใช้ความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนในระบบ หรือไอความร้อนเหลือจากการเผาไหม้ ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 1000 C – 2000 C เพื่อทำให้สารทำความเย็นออกมาแล้ว จะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่ตัวดูดซึมและความร้อนที่คลายออกมาก็จะระบายสู่สิ่งแวดล้อม

ใช้ความร้อนเป็นแหล่งพลังงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า หมดปัญหาเรื่องค่าบำรุงรักษา ปราศจากเสียงในการทำงาน ไม่มีสารทำลายชั้นบรรยากาศ ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องต่ำ สามารถติดตั้งบนสถานที่ที่รับน้ำหนักได้น้อย