ระบบทำน้ำเย็น ชิลเลอร์ (CHILLER)

Chiller Water Chiller Air chiller

งานติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Water Cool Chiller )

จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง เครื่อง ชิลเลอร์ ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน อย่างเหมาะสมความต้องการลูกค้า สำหรับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
จำหน่ายชิลเลอร์คุณภาพ CARRIER , YORK, TRANE, HITACHI etc.

  • ปรับปรุงสภาพสินค้าเก่าหรือเสื่อมสภาพ ให้มีคุณภาพเหมือนใหม่
  • บริการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องและระบบ
  • บริการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบบบริการครั้งเดียวหรือแบบสัญญารายปี
ดูชิลเลอร์เพิ่มเติม