ระบบดับเพลิง (FIRE FIGHTING SYSTEM)

Fire Pump

ระบบดับเพลิงภายในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบดับเพลิงทั้งระบบ ระบบดับเพลิงอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม งานเดินท่อระบบดับเพลิง ( Fire Fighting System) เครื่องยนต์ดับเพลิง (ENGINE FIRE PUMP)

ระบบดับเพลิงเพิ่มเติม