บริษัท ซี อี เอ็ม พัฒนาการ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 บริษัทมีความชำนาญในงานติดตั้ง ระบบทำน้ำเย็น (CHILLER) ซึ่งใช้สำหรับงานระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังทำงานระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) และงานระบบดับเพลิง (Fire Pump System) ทั้งอาคารสำนักงาน และ โรงงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเพื่อให้โอกาสเข้าไปบริการรับใช้ท่านด้วยความเต็มใจ และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า

ขอบคุณครับ

ชื่อบริษัท : บริษัท ซี อี เอ็ม พัฒนาการ จำกัด |  C.E.M. PATANAKARN CO., LTD. 

สถานที่ตั้งสำนักงาน : 1/14 หมู่บ้านสิริยาโฮม ซอยสวนสยาม 20 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ก่อตั้งเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ.2545

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545105432

โทรศัพท์ : 0-2917-8528-9    แฟกซ์ : 0-2917-8525    มือถือ : 089-8149401

เว็บไซต์ : www.cempatanakarn.com

อีเมล์ : cempatanakarn@gmail.com, cem_contact@yahoo.com

เฟสบุ๊ค: @cempatanakarn