ระบบดับเพลิง FIRE FIGHTING SYSTEM

รับติดตั้งระบบดับเพลิงทั้งระบบ ระบบดับเพลิงอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

  • งานเดินท่อระบบดับเพลิง (Fire Fighting System)
  • เครื่องยนต์ดับเพลิง (ENGINE FIRE PUMP)