งานปั๊มน้ำ Water Pump

ติดตั้งปั้มน้ำ และ ระบบท่อปั้มน้ำ สำหรับส่งน้ำขึ้นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ จำหน่ายปั้มน้ำคุณภาพ EBARA, GRUNFOS, STAC, MITSUBISHI etc.